Regler for beskyttelse af personlige oplysninger

Husqvarna værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger, før du benytter dette websted og eventuelle relaterede under-websteder (under ét betegnet som "webstedet"). Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilke oplysninger Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller underafdelinger (under ét betegnet som HUSQVARNA) eller tredjeparter, der måtte arbejde på vegne af HUSQVARNA, indsamler på dette sted, og hvilke forholdsregler der træffes for at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger, må du ikke bruge webstedet. Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger kan blive ændret lejlighedsvist, så du bedes besøge siden igen og læse dem med jævne mellemrum.

JURIDISK INFORMATION

Husqvarna AB (publ) 
Registreret salgskontor: 
Husqvarna Danmark A/S 
Lejrvej 19, st 
3500 Værløse
Administrerende direktør: Jakob B. Hansen
CVR nummer: 26205328

Generelt

Vær opmærksom på, at du for at benytte dig af visse af vores funktioner og aktiviteter og få adgang til visse af vores produkter eller serviceydelser, skal give os oplysninger, som identificerer dig, herunder f.eks. din e-mail-adresse, dit navn, din postadresse, dit telefonnummer og dit personnummer ("personlige data") på bestemte dele af webstedet. Derfor skal du til fulde have forstået og absolut utvetydigt have erklæret dig indforstået i indsamling, brug og overførsel af sådanne personlige data på de vilkår og betingelser, der er skitseret i disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling og brug af personlige data og andre brugeroplysninger

De oplysninger, du videregiver til HUSQVARNA, er beskyttet af svensk og europæisk databeskyttelseslovgivning. Personlige data registreres og administreres af HUSQVARNA og benyttes med henblik på brug af vores produkter og/eller onlinetjenester. Hvis du udleverer yderligere personlige data til os med henblik på at modtage oplysninger tilbage fra os – f.eks. brochurer eller kataloger – indsamler og lagrer vi disse oplysninger. Disse oplysninger sætter os i stand til at håndtere din anmodning om oplysninger. Oplysningerne bliver lagret og beskyttet i et, hvad der med rimelighed må betragtes som, sikkert miljø, så længe HUSQVARNA skønner, at det vil kunne forbedre kommunikationen med dig. Hvis du ønsker at få fjernet nogle af eller alle dine detaljer fra vores register, bedes du kontakte Husqvarna AB [relevante post- og e-mail-adresser]. HUSQVARNA anmoder muligvis om ikke-obligatoriske oplysninger fra dig med henblik på at forbedre virksomhedens viden om kunderne, udføre såkaldt direct marketing eller invitere dig til at deltage i konkurrencer. Det står dig frit for, om du vil reagere på sådanne anmodninger om supplerende oplysninger. HUSQVARNA indsamler også ikke-personlige oplysninger om brugen af vores websted. Disse oplysninger indsamles summarisk og benyttes udelukkende til interne formål med henblik på at gøre det lettere for os at forbedre din onlineoplevelse og lette dit besøg på webstedet. HUSQVARNA vil muligvis forbinde disse oplysninger med brugerens personlige data for at kunne fastslå, hvilke brugere der benytter hvilket materiale. Dette gøres ligeledes med henblik på at forbedre webstedet. HUSQVARNA indsamler ikke bevidst nogen former for personlige data fra børn under 18 og henvender ikke sit websted til sådanne personer. Vi tilskynder forældre og værger til at tage aktiv del i børns aktiviteter og interesser online.

Overdragelse af personlige data

HUSQVARNA overdrager ikke (ud over til datalogistiske formål) de personlige data, du videregiver til os på webstedet, til nogen tredjepart, medmindre (a) det sker med dit samtykke; (b) det kræves ved lov eller retskendelse; (c) det har til formål at beskytte eller håndhæve rettigheder eller ejendom tilhørende HUSQVARNA; (d) det har til formål at beskytte den personlige sikkerhed for andre brugere på webstedet; (e) der er tale om tredjeparter, med hvem HUSQVARNA har indgået kontrakter om at udføre intern drift af webstedet eller vores virksomhedsaktiviteter; eller (f) det med rimelighed kan formodes, at disse er underlagt lovgivning eller retsgyldig ordning eller kontrakt, som håndhæver principper for rimelig håndtering af og passende beskyttelsesgrader for personlige data. HUSQVARNA forbeholder sig ret til efter virksomhedens eget skøn at kontakte relevant myndighed, hvis virksomheden bliver opmærksom på aktiviteter, der kan være ulovlige eller krænke HUSQVARNA's anvendelsesbetingelser.

Cookies

Webstedet benytter eventuelt en teknologi ved navn "cookies". Cookies er små tekstfiler, som indeholder oplysninger, der gemmes på din computer af den webside, du besøger. De bruges til at sikre yderligere funktioner på webstedet og hjælpe os med at analysere brugen af webstedet. Der findes to slags cookies: Den ene slags bruges til at "huske" oplysninger som f.eks. dit brugernavn og din adgangskode, og den lagres på din computer, medmindre du beslutter dig for at "logge af" denne abonnementstjeneste. Hvis du ikke bruger funktionen "Spørg ikke efter mit brugernavn og min adgangskode fremover", vil sådanne cookies aldrig blive lagret på din computer. Den anden slags kaldes også en sessions-cookie. Den bruges til at holde styr på f.eks. hvilket sprog du har valgt på websiden. I forbindelse med dit besøg på en webside lagres sådanne cookies midlertidigt i din computers hukommelse. En sessions-cookie lagres ikke i længere tid på din computer, og den forsvinder som regel, når du lukker din browser. Ved brugen af sådanne cookies, forventer HUSQVARNA at blive i stand til at gøre oplysningerne mere relevante for vores gæster. Hvis du ikke ønsker at acceptere HUSQVARNA's brug af cookies, kan du med de fleste browsere konfigurere din browser til at afvise cookies ved at ændre browserens indstillinger. Dette kan imidlertid begrænse funktionaliteten og dermed dit udbytte af webstedet.

Kvalitet

HUSQVARNA påtager sig at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personlige data, vi opsamler fra dig, er præcise, fuldstændige op relevante. Det er imidlertid dit ansvar kun at videregive personlige data, der er præcise, fuldstændige og relevante på dataindsamlingstidspunktet. Hvis du senere fastslår, at de personlige oplysninger, vi ligger inde med, ikke er præcise, fuldstændige eller relevante, vil vi efter din skriftlige henvendelse træffe rimelige skridt til at korrigere de personlige data.

Sikkerhed

Selv om HUSQVARNA ikke kan garantere, at uautoriseret adgang ikke vil forekomme, kan du være sikker på, at HUSQVARNA udviser største omhu for at opretholde sikkerheden til beskyttelse af dine personlige data og for at forhindre uautoriseret adgang til dem. Sådanne foranstaltninger har form af egnet teknologi og interne procedurer.

Andre websteder

Webstedet kan indeholde links til tredjeparts websteder. HUSQVARNA kontrollerer ikke og er på ingen måde ansvarlig for indhold eller procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websteder, der måtte blive linket til fra webstedet. Sådanne websteder vil muligvis anbringe egne cookies på din computer og/eller have forskellige måder at indsamle og håndtere personlige oplysninger på. Vi vil gerne opfordre dig til at gøre dig bekendt med praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websteder, før du bruger dem.

Ændringer

HUSQVARNA forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger. Ændringer i disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger vil blive betragtet som accept af ændringerne.

Anvendelsesbetingelser

Husqvarna værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anmoder og opfordrer på det kraftigste til, at du læser disse betingelser omhyggeligt, før du bruger webstedet. Din brug af webstedet er ensbetydende med, at du har accepteret at være bundet af betingelserne.

Generelt

Dette websted og ethvert under-websted afledt deraf (under ét "webstedet") udgives og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller uunderafdelinger (under ét HUSQVARNA). Din brug af webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og HUSQVARNA ("aftalen"). Nedenstående er aftalens betingelser ("betingelserne"). Ved at bruge webstedet erklærer du at have læst, forstået og accepteret alle betingelserne og alle tilknyttede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer betingelserne og samtlige relaterede dokumenter, må du ikke bruge webstedet.

Licens

Underlagt betingelserne, der fremgår af denne aftale, giver HUSQVARNA dig ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til at etablere adgang til, bruge og få vist dette websted og det indeholdte materiale. Du erklærer dig indforstået i ikke at gøre forsøg på at afbryde driften af webstedet på nogen måde. HUSQVARNA giver dig autorisation til at få vist og downloade information ("materialer") på webstedet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af Husqvarna Social Media Newsroom. Denne autorisation er på ingen måde at betragte som en overdragelse af rettigheder til materialet, og kopier af materialet er underlagt nedenstående restriktioner: 1) du skal på alle udgaver af det downloadede materiale bevare enhver instruktion om ophavsret eller andre ophavsretlige bekendtgørelser, der måtte fremgå af materialet; 2) du må ikke ændre materialet på nogen måde eller reproducere det eller fremvise det offentligt, optræde med eller distribuere eller på anden måde bruge eller viderekommunikere det til noget offentligt eller kommercielt formål; og 3) du må ikke overdrage materialet til nogen anden person, medmindre du gør vedkommende opmærksom på, og vedkommende erklærer at have accepteret de forpligtelser, der etableres i henhold til disse betingelser. Du erklærer dig indforstået i at overholde alle yderligere restriktioner, der måtte fremgå af webstedet, da disse kan blive opdateret fra tid til anden.

Brugerens forpligtelser

Du erklærer og indestår for, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse betingelser inkl. lovgivning og forbehold iht. denne aftale, og at du vil overholde alle eksisterende og fremtidige politikker og regler på webstedet. Du erklærer, at du ikke vil bruge webstedet til: (a) at overføre spam eller uopfordret kommunikation; (b) at udgive dig for at være HUSQVARNA eller en anden eller lade tredjepart udgive sig for at være dig; (c) forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identificerende materiale med henblik på at skjule oprindelsen til nogen form for indhold, der overføres via webstedet; (d) give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller juridisk person; (e) udvise adfærd, som har negativ indvirkning på andre brugeres muligheder for at bruge webstedet; (f) udføre aktiviteter, som krænker gældende lovgivning, (g) opslå eller overføre nogen form for materiale, som på nogen måde krænker eller tilsidesætter andres rettigheder, eller som er ulovlige, uberettigede, krænkende, vulgære eller på anden måde tvivlsomme, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring vedr. produkter eller serviceydelser, eller (h) indsamle eller lagre personlige data om andre, medmindre sådanne brugere udtrykkeligt har givet dig tilladelse til det.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om HUSQVARNA's procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger og indsamling og håndtering af personlige oplysninger fremgår under HUSQVARNA's regler for beskyttelse af personlige oplysninger . Du accepterer, at dine data og personlige oplysninger kan bruges i overensstemmelse med HUSQVARNA's regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

HUSQVARNA forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje til eller fjerne en hvilken som helst del af denne aftale. Ændringer i denne aftale træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af denne aftale vil blive betragtet som accept af ændringerne.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Du anerkender og erklærer dig indforstået i, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder (hvilket, uden at være begrænset hertil omfatter, ophavsret, patenter, viden, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og designs uanset om disse er registrerede eller ej) på webstedet tilhører HUSQVARNA eller virksomhedens licensgivere. Enhver form for goodwill og intellektuelle ejendomsrettigheder, der måtte opstå som følge af udnyttelsen af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører HUSQVARNA, tilfalder HUSQVARNA. Dette websted inkl. alt materiale er omfattet af ophavsret og beskyttede verdensomspændende regler og traktatbestemmelser om ophavsret. Du erklærer, at du vil overholde enhver ophavsretlovgivning, der, uanset hvor i verden du måtte befinde dig, måtte være gældende for din brug af dette websted og alt materiale, og at du vil forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialet. HUSQVARNA bevilger dig hverken udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen form for patenter, designs, ophavsrettigheder eller lovgivning om forretningshemmeligheder. Du erkender og accepterer, at du vil undlade, og at intet i disse betingelser giver dig ret til at bruge HUSQVARNA-varemærke, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre karakteristiske varemærkeelementer på anden måde end det, der udtrykkeligt fremgår af HUSQVARNA's varemærkeliste . Vær opmærksom på, at enhver form for oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andet materiale, der måtte blive indsendt, ikke vil blive behandlet fortroligt og vil blive betragtet som generisk. Ved at sende oplysninger eller materiale giver du, medmindre der er tale om en erklæring om patentoplysninger som beskrevet i Husqvarnas regler for håndtering af uopfordrede idéer, HUSQVARNA ubegrænset, royalty-fri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, optræde med, modificere, udsende og distribuere sådant materiale eller sådanne oplysninger, og du erklærer dig desuden indforstået i, at det står HUSQVARNA frit for at bruge alle idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du måtte sende os, til et hvilket som helst formål. Yderligere oplysninger fremgår af Husqvarnas regler for håndtering af uopfordrede idéer.

Software

Enhver software, som måtte kunne downloades fra dette websted ("softwaren") er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende HUSQVARNA og/eller virksomhedens leverandører. Brugen af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen (hvis en sådan eksisterer), der medfølger til eller ledsager softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, gøres softwaren udelukkende tilgængelig til download for slutbrugere. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af softwaren, som ikke finder sted i henhold til licensaftalen, kan medføre civile søgsmål og strafferetlige foranstaltninger. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN PÅ/TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. HVIS SOFTWAREN OVERHOVEDET ER OMFATTET AF GARANTI, GÆLDER GARANTIEN UDELUKKENDE I OVERENSSTEMMELSE MED LICENSAFTALENS VILKÅR. BORTSET FRA DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, UDELUKKER HUSQVARNA HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIHÆFTELSER OG VILKÅR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR OG PÅSTANDE OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT SPØRGSMÅL, ADKOMST, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.

Andre websteder

Af hensyn til brugervenligheden kan webstedet indeholde links til internetsteder, der ejes, udgives og vedligeholdes af tredjepart. HUSQVARNA kan ikke påtage sig at overvåge indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, ligesom HUSQVARNA heller ikke hæfter for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartswebsteder.

Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal være godkendt skriftligt af HUSQVARNA, dog accepterer HUSQVARNA links, hvor: (i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder navnet "HUSQVARNA" og ikke omfatter nogen af HUSQVARNA's eller virksomhedens licensgiveres varemærker; (ii) linket kun "peger" på www.husqvarna.com og ikke dybereliggende sider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser den pågældende side i fuld skærmstørrelse og i et ubegrænset funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og således ikke i en "ramme" på webstedet med linket; og (iv) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket hverken fejlagtigt får det til at se ud som om, at en juridisk person eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af HUSQVARNA eller på nogen måde beskadiger eller forringer værdien af den goodwill, som måtte være knyttet til navne og varemærker tilhørende HUSQVARNA eller dets tilknyttede selskaber. HUSQVARNA forbeholder sig ret til at når som helst og efter eget skøn at trække linksamtykket tilbage.

Udelukkelse af underforståede garantier

Selv om der er udvist størst mulig omhu for at sikre nøjagtigheden i oplysningerne på og fortsat tilgængelighed af webstedet, påtager HUSQVARNA sig intet ansvar derfor. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. HUSQVARNA INDESTÅR IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER LÆSBARHEDEN AF NOGEN FORM FOR RÅD, SYNSPUNKTER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER MÅTTE BLIVE VIST ELLER DISTRIBUERET IGENNEM SYSTEMET. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET I, AT AFBENYTTELSE AF SÅDANNE SYNSPUNKTER, RÅD, UDTALELSER, BEKENDTGØRELSER ELLER OPLYSNINGER UDELUKKENDE SKER FOR DIN EGEN RISIKO. ALT INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED "I FORFALDENDE FORM" OG "I MULIGT OMFANG". HUSQVARNA FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR PÅSTANDE ELLER GARANTIINDESTÅELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER INDESTÅELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, AT DER IKKE FOREKOMMER KRÆNKELSER ELLER MED HENSYN TIL DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. HUSQVARNA GARANTERER IKKE ELLER FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE VEDRØRENDE DETTE WEBSTEDS SIKKERHED. DU ER INDFORSTÅET I, AT ALLE TRANSMITTEREDE OPLYSNINGER KAN BLIVE OPSNAPPET UNDERVEJS. HUSQVARNA GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER DE SERVERE, SOM STILLER WEBSTEDET TIL RÅDIGHED, ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FRA HUSQVARNA ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ENHVER FORM FOR SÅDANNE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKEDE, MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER SÅDAN UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTER GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER. Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til HUSQVARNA-produkter, -serviceydelser eller lignende, som ikke er bekendtgjort eller tilgængelige i dit land. Fuldstændigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, da disse oplysninger kan ændres uden varsel. Specifikke krav eller tilgængelighed samt sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at HUSQVARNA har til hensigt at bekendtgøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende i dit land. Kontakt den nærmeste forhandler for at få fuldstændige oplysninger om produkter, serviceydelser osv., som måtte være tilgængelige, og som du kan bestille. HUSQVARNA forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre, modificere tilføje og/eller tilbagetrække alle produkter, serviceydelser osv. uden forudgående varsel.

Ansvarsbegrænsning

HUSQVARNA KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR UMIDDELBARE ELLER INDIREKTE TAB, DRIFTSTAB, PÅDØMTE ERSTATNINGER ELLER BØDER, KONTRAKTLIGT BEGRUNDEDE KRAV ELLER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE TAB (HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER, ERSTATNING FOR TAB AF OMSÆTNING, KONTRAKTER, INDTÆGTER, DATA, INFORMATION ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNINGSGANGE), SOM MÅTTE AFSTEDKOMMES SOM FØLGE AF ELLER OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER, HELLER IKKE SELV OM HUSQVARNA PÅ FORHÅND ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE KRAV. I TILLÆG TIL DE BETINGELSER, DER FREMGÅR HERI, KAN HUSQVARNA UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UTIDIGHED ELLER UÆGTHED I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER.

Erklæring om jurisdiktion

Dette websted kontrolleres, drives og administreres af HUSQVARNA fra virksomhedens kontorer i Sverige. HUSQVARNA fremsætter ingen påstande om, at materialet på dette websted er egnet eller tilgængeligt på andre lokaliteter uden for Sverige. Det er forbudt at besøge webstedet fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt. Hvis du besøger webstedet fra steder uden for Sverige, er du selv ansvarlig for at overholde enhver gældende lokal lovgivning. Denne aftale skal fortolkes i henhold til Kongeriget Sveriges lovgivning, uden at lovvalgsreglerne træder i kraft. Distriktsretten i Stockholm har enekompetence i første instans i forbindelse med enhver form for uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af denne aftale.

Cookies

Webstedet anvender muligvis en teknologi, der kaldes "cookies". Cookies er små tekstfiler, der indeholder oplysninger, som gemmes på din computer af den webside, som du besøger. De bruges til at give ekstra funktionalitet til webstedet og hjælpe os med at analysere brugen af webstedet. Der findes to slags cookies:

  1. Vedvarende cookies: Denne form for cookie benyttes til at "huske" oplysninger, som f.eks. dit brugernavn og din adgangskode, og den opbevares i et bestemt tidsrum eller på din computer, så længe du ikke beslutter at "logge ud" af dette abonnement. Hvis du ikke bruger funktionen "Spørg ikke om mit brugernavn og min adgangskode i fremtiden", vil disse cookies aldrig blive gemt på din computer.
  2. Sessionscookie: Denne form for cookie benyttes til eksempelvis at holde styr på, hvilket sprog du har valgt på websiden. I den tid du besøger et websted, gemmes sådanne cookies midlertidigt i hukommelsen på din computer. En sessionscookie gemmes ikke i lang tid på computeren, og den forsvinder som regel, når du lukker webbrowseren. Ved hjælp af disse cookies håber HUSQVARNA på bedre at kunne målrette relevante oplysninger til vores besøgende.